Nowa wersja enova365 10.9.5681 została opublikowana!

Nowa wersja enova365 10.9.5681 została opublikowana!

f95c40ed24nowa_wersja_enova2

W dniu 28.07.2015 opublikowana została wersja enova365 10.9.5681 z interfejsem okienkowym i przeglądarkowym.


Wersja powstała w związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Finansów nowych wzorów deklaracji związanych z podatkiem od towarów i usług – VAT, a także rozszerzania listy towarów o sprzęt elektroniczny, podlegających procedurze odwrotnego obciążenia VAT, obowiązujących od 1 lipca 2015 r.

W związku z powyższym w modułach Handel i Księgowość wprowadzono funkcjonalności związane z procedurą odwrotnego obciążenia VAT, istotne dla podatników, którzy handlują sprzętem elektronicznym.

Moduł: Handel

Nowa funkcjonalność

Dokumenty handlowe. Wprowadzono możliwość określania limitu wartości netto towarów podlegających procedurze odwrotnego obciążenia w dokumencie. Ma to związek ze zmianami w ustawie o VAT z lipca 2015, wprowadzającymi limit wartości transakcji dotyczący pewnych grup towarów, powyżej którego należy zastosować procedurę odwrotnego obciążenia. Kontrola dotyczy przypadku, gdy w dokumencie znajdują się pozycje z towarami, w kartach których zaznaczono parametr Odwrotne obciążenie, ale dla których w dokumencie zastosowano standardową stawkę VAT. Po przekroczeniu limitu dotyczącego sumy wartości netto takich pozycji zatwierdzenie dokumentu jest zablokowane i zostaje wyświetlone pytanie o zastosowanie procedury odwrotnego obciążenia. Polega ono na zmianie stawek VAT na "brak" oraz oznaczeniu pozycji jako podlegających odwrotnemu obciążeniu.

Moduł: Kadry Płace

Poprawione funkcje

Deklaracje ZUS. Zmodyfikowano wykazywanie okresów urlopu wychowawczego pracowników na załącznikach deklaracji ZUS DRA w przypadku, gdy firma nie jest płatnikiem zasiłków. Jeżeli w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne parametr 'Licz zasiłki' będzie ustawiony na 'NIE', to pracownik przebywający na urlopie wychowawczym, jeżeli firma nie płaci zasiłków, nie był wykazywany na załączniku RCA z kodem 1211, był generowany tylko załącznik RSA z kodem 0110 i kodem świadczenia przerwy 121 lub 122.

Moduł: Księgowość

Nowa funkcjonalność

Deklaracje VAT. Dodano nowe formularze dla deklaracji VAT-7: VAT-7(15), VAT-7K(9), VAT- 7D(6), wraz z wydrukami i eDeklaracjami. Deklaracje na nowych formularzach składają podatnicy podatku od towarów i usług dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca, oraz podatnicy kupujący towary i usługi opodatkowane u nabywcy na zasadzie odwróconego obciążenia. Pozostali podatnicy mogą stosować wcześniej obowiązujące wzory deklaracji VAT-7 nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2015 (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.06.2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług).
Dodano nową deklarację VAT-27 (1) - Informacja Podsumowująca w Obrocie Krajowym wraz z wydrukiem i eDeklaracją.
Deklarację składają podatnicy podatku od towarów i usług dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których jest mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług.
Import dokumentów w formacie XML (Optima). Dodano import pozycji "OPIS_POZ" do pola "Opis" na elemencie ewidencji VAT.

Moduł: Workflow

Poprawione funkcje

Definicja zadań. Poprawiono obsługę Multitaska w zakresie przypisywania operatora do generowanego zadania, które nie jest związane z definicją procesu Workflow.
enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł: Systemowe

Zmiana funkcjonalności

Polskie litery w nazwach firm (baz danych). Poprawiono błąd pojawiający się przy zakończeniu pracy (wylogowaniu z bazy danych), jeżeli nazwa firmy (bazy) zawiera polskie litery.
Drukowanie. Zmieniono sposób uruchamiania wydruku na drukarkę w przeglądarce Mozilla Firefox - na podglądzie wydruku pdf (np. dokumentu handlowego) drukowanie należy realizować przy pomocy przycisku znajdującego się na dokumencie pdf.
Poprawione funkcje

Konfiguracja. Poprawiono obsługę zarządzania wieloma bazami danych na serwerze (błąd Nie znaleziono bazy danych o nazwie 'XXX' pojawiający się pomimo poprawnego skonfigurowania bazy)
Zakładki formularza - nawigacja. Poprawiono błąd polegający na pojawianiu się w oknie logów informacji o błędach podczas wyświetlania zakładek z grupy Rozrachunki na formularzu kontrahenta.
Terminarz. Poprawiono błąd pojawiający się przy otwieraniu na terminarzu zadań (tasków) bez ustawionej daty rozpoczęcia i zakończenia.
Cechy grupujące. Dodano pasek przewijania (scrollbar) na panelu cech grupujących (w przypadku dużej liczby cech grupujących dodanych np. do listy towarów, nie było możliwości przewinięcia listy tych cech)

Moduł: enovaNet

Poprawione funkcje

Logowanie. Poprawiono błąd związany z logowaniem do enovaNet w momencie gdy zostało wygenerowane hasło jednorazowe.
Wersja platynowa

enova365 standard

Moduł: Workflow

Zmiana funkcjonalności

Edytor procesu. Poprawiono usuwanie tranzycji w definicji przepływu dla którego został wcześniej wygenerowany proces.

Możliwość komentowania zablokowana.