Nowa wersja Woda7 3.0.485

Nowa wersja Woda7 3.0.485

nowa_wersja_wody

Zmiany wersji 3.0.485 z dnia 18.04.2014

Poprawka do obsługi odczytów radiowych w wersji stacjonarnej – obsługa przypadku gdy nazwa grupy radiowej jest dłuższa niż 7 znaków. Problem polegał na braku odpowiedniego komunikatu podczas procesu wczytywania i wystawiania faktur z odczytów radiowych. Poprawka uszczegóławia błąd wypisując operatorowi komunikat o za długiej nazwie grupy, blokuje przy tym możliwość ponownego wystawiania faktur ( faktury mimo komunikatu wczytane są zawsze prawidłowo ) oraz usuwa plik importu gdyż jest on prawidłowo zaimportowany. Zbyt długa nazwa nie pozwalała na odblokowanie grupy liczników radiowych - należy odblokować ją ręcznie z poziomu słowników grup. Dodatkowo program w przypadku grup radiowych sprawdza i nie pozwala na wpisanie nazwy dłuższej niż 7 znaków podczas edycji lub dodawania nowej.

Możliwość komentowania zablokowana.