enova – Rachunki Bankowe

enova Wirtualne Rachunki Bankowe

wspiera prowadzenie rozrachunków z kontrahentami za pośrednictwem usługi płatności masowych

Kontrahenci często nie pamiętają, by zamieścić szczegóły płatności w tytule przelewu, co znacznie utrudnia identyfikację, natomiast zawsze zwracają uwagę na poprawność rachunku, na który dokonują wpłaty. Rozwiązanie może współpracować z dowolnym bankiem w Polsce, w standardzie dostępne są formaty importu dla najpopularniejszych banków, a listę można w łatwy sposób rozbudować o kolejne banki (Producent enova bezpłatnie tworzy nowy format importu na podstawie odpowiednich dokumentów z banku dostarczonych przez Klienta).

Dla kogo:

 • Firmy, które oferują swoje produkty lub usługi znacznej liczbie odbiorców
  • Przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej
  • Dostawcy Internetu, telewizji cyfrowej lub kablowej
  • Sektor utilities (zakłady energetyczne, zakłady gazownicze, wodociągi)
  • Firmy ubezpieczeniowe
  • Spółdzielnie mieszkaniowe
  • Uczelnie
  • Zarządcy wspólnot mieszkaniowych

Funkcjonalność:

Generowanie numerów indywidualnych rachunków wirtualnych podczas wprowadzania faktury sprzedaży dla:

 • kontrahenta (najbardziej popularny – każdemu kontrahentowi przypisany zostaje jeden numer rachunku wirtualnego, na który będzie kierować swoje zobowiązania wobec wystawcy płatności),
 • każdej należności
 • albo dla każdego dokumentu, w zależności jak Klient ustali z bankiem.

 

Importowanie do enova pliku z elektronicznym zestawieniem operacji bankowych dostarczonego przez bank. Podczas importu:

 • program automatycznie rozlicza (paruje) wpłaty z należnościami na podstawie zgodności numeru rachunku,
 • użytkownik może dodawać szczegółowe atrybuty (cechy, opisy analityczne) do każdej z operacji bankowych już podczas importu, jak i bezpośrednio po nim (możliwość taką dają matryce definiowalne dla poszczególnych typów wpłat/wypłat – mechanizm identyczny jak w przypadku enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe).

Benefity:

 • znaczące przyspieszenie wprowadzania danych do systemu,
 • automatyzacja rozliczania płatności,
 • obniżenie kosztów obsługi należności,
 • możliwość nanoszenia informacji istotnych księgowo przez osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy (standardowe mechanizmy programu – matryce),
 • wsparcie działu księgowego poprzez naniesienie w dokumencie źródłowym (wpłacie/wypłacie, operacji bankowej) szczegółowych atrybutów (cecha, opis analityczny), które zostaną wykorzystane do automatycznego zaksięgowania wyciągów.

enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe

automatycznie zaczytuje do systemu wyciągi bankowe pobrane ze strony banku w formie pliku elektronicznego

enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe wspiera pracę osoby odpowiedzialnej za rozliczenia na wszystkich etapach pracy z wyciągiem bankowym. Dane importowane są do Ewidencji Środków Pieniężnych w postaci raportu zawierającego operacje bankowe oraz wpłaty i wypłaty.

Rozwiązanie umożliwia importowanie wyciągów bankowych z niemal wszystkich banków w Polsce. Dostępnych jest ponad 50 różnych formatów importu dla najpopularniejszych banków, a listę można w łatwy sposób rozbudować o kolejne (Producent enova bezpłatnie tworzy nowy format importu na podstawie odpowiednich dokumentów z banku dostarczonych przez Klienta).

Dla kogo:

 • Osoby odpowiedzialne za rozliczenia z kontrahentami
 • Firmy, które chcą wyeliminować „ręczne” wprowadzanie wyciągów bankowych i sprawdzanie rozrachunków
 • Firmy proekologiczne

Funkcjonalność:

Import wyciągów do systemu:

 • z pliku,
 • z katalogu,
 • do jednej ewidencji,
 • do wielu ewidencji,
 • dopisywanie operacji do otwartego raportu.

Analiza danych:

 • automatyczna identyfikacja podmiotów z operacji bankowych z kontrahentami z bazy (na podstawie zgodności numeru rachunku lub na podstawie informacji użytkownika),
 • automatyczne rozliczanie zobowiązań z należnościami na podstawie zgodności numerów dokumentów,
 • użytkownik może dodawać szczegółowe atrybuty (cechy, opisy analityczne) do wszystkich operacji bankowych, szczególnie tych, które nie wiążą się z rozrachunkami i księgowane są w koszty/przychody wprost z wyciągu bankowego. Możliwość taką dają matryce (szablony) definiowalne dla poszczególnych typów wpłat/wypłat – nawet użytkownik nieposiadający specjalistycznej wiedzy może nanieść informację księgową przy pomocy zdefiniowanych matryc (szablonów).

Księgowanie:
Dzięki temu że na wszystkie operacje bankowe, już na etapie analizy danych, zostały naniesione informacje dotyczące kont księgowych, etap księgowania z użyciem schematów księgowych przebiega błyskawicznie i co najważniejsze bezbłędnie.

Benefity:

 • automatyzacja rozliczania płatności,
 • wyeliminowanie ryzyka związanego z błędnym „ręcznym” wprowadzaniem danych z wyciągu,
 • znaczące przyspieszenie wprowadzania danych do systemu – oszczędność czasu i nakładu pracy osób pracujących z wyciągami bankowymi,
 • możliwość nanoszenia informacji istotnych księgowo przez osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy (standardowe mechanizmy programu – matryce),
 • wsparcie działu księgowego poprzez naniesienie w dokumencie źródłowym (wpłacie/wypłacie, operacji bankowej) szczegółowych atrybutów (cecha, opis analityczny), które zostaną wykorzystane do automatycznego zaksięgowania wyciągów.