enova – Faktury

enova Faktury

zapewnia obsługę firmy w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży

Dla kogo:

  • Firmy usługowe
  • Firmy handlowe
  • Firmy nieprowadzące gospodarki magazynowej o prostym obiegu dokumentów
  • Firmy oferujące stałe lub cykliczne usługi

Funkcjonalność:

kontrahenci

Kartoteki kontrahentów – przechowywanie informacji o kontrahentach. Karta kontrahenta zawiera podstawowe dane teleadresowe, warunki handlowe (forma i termin płatności, rabat, limit kredytowy) oraz szereg innych informacji. Z poziomu karty można wyświetlić informacje dotyczące transakcji związanych z kontrahentem.

towary

Karty towarów i usług – karta towaru oprócz danych podstawowych zawiera również listę kodów kreskowych, listę alternatywnych jednostek miar, listę zamienników oraz listę stron www z opisem.
Z poziomu karty towaru/usługi można wyświetlić informacje dotyczące transakcji z nimi związanych.

ceny

Cenniki – możliwość definiowania wielu rodzajów cen sprzedaży oraz ustalanie metody ich wyliczania. Dla danego towaru można określić ceny indywidualne dla określonych kontrahentów lub ich grup. Rozbudowany system rabatów oraz promocji okresowych pozwala na pełne odzwierciedlenie polityki cenowej przedsiębiorstwa.

sprzedaz

Dokumenty sprzedaży – faktury, paragony, faktury do paragonu, faktury korygujące, proforma oraz zaliczkowe. Wszystkie dokumenty mogą być wystawiane w różnych walutach. Dostępna jest funkcja blokady możliwości zatwierdzenia dokumentu lub wyświetlania ostrzeżenia w przypadku przekroczenia limitu kredytowego przyznanego indywidualnie każdemu z kontrahentów.

Definiowanie nowych dokumentów – system umożliwia także definiowanie własnych, unikalnych dla danej firmy dokumentów handlowych.

Umowy i faktury cykliczne – rejestrowanie umowy na stałą dostawę lub wykonanie usługi z okresowym fakturowaniem.

raporty2

Raporty – do dyspozycji zestaw zdefiniowanych raportów sprzedaży np.: sprzedaż wg towarów i usług, kontrahentów itp. oraz możliwość generowania własnych zestawień za pośrednictwem wbudowanych mechanizmów filtrowania, definiowania dodatkowych pól danych i tworzenia własnych widoków list, odpowiednio przygotowane dane łatwo wyeksportować do arkusza MS Excel do dalszej obróbki.

Definiowalne uprawienia – poszczególnym operatorom można ograniczyć uprawnienia, można także przypisać operatora do kontrahenta w celu podzielenia listy kontrahentów np. pomiędzy przedstawicieli handlowych. Opiekun kontrahenta może przyjmować status główny(podstawowy opiekun kontrahenta) lub zastępca (zastępczy opiekun kontrahenta np. na wypadek nieobecności opiekuna głównego).

fiskalne

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi – w przypadku drukarek fiskalnych enova współpracuje z protokołami firm POSNET, Elzab, Innova i Novitus (każdorazowo przy podłączaniu drukarki fiskalnej należy przeprowadzić testy współpracy urządzenia i systemu). Standardowo enova współpracuje z kolektorami danych firmy SKK. Istnieje możliwość oprogramowania innych urządzeń (na etapie wdrożenia).

Benefity:

  • kompleksowa informacja na temat kontrahenta w jednym miejscu,
  • przyspieszenie wprowadzania danych,
  • automatyzacja procesu wystawiania dokumentów,
  • eliminowanie ryzyka pomyłek,
  • bieżąca kontrola stanu należności i zobowiązań.