enova365 Kadry i Płace

enova365 Kadry i Płace

enova365 Kadry Płace skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Aplikacja jest elementem kompleksowego systemu ERP enova365 i może być używana w modelu usługowym (Software as a Service) w chmurze Windows Azure lub jako narzędzie instalowane w chmurze prywatnej (jest to forma zakupu licencji). To w 100% polski produkt, bazujący na kilkunastoletnim doświadczeniu w zakresie wspierania procesów w firmie. Jest gotowy do pracy w średnich i dużych polskich firmach lub do integracji w oddziałach międzynarodowych korporacji zlokalizowanych w Polsce, pracujących na zagranicznych systemach. Jego przewagą jest bieżąca aktualizacja do zmieniających się przepisów i duża elastyczność w tworzeniu własnych procedur w obrębie tych nowelizacji.

Możliwość komentowania zablokowana.