Woda 7 Moduł mobilny dla Inkasenta pracujacego w terenie

Mobilny Inkasent

To aplikacja na urządzenia przenośne, która pozwala Mobilnemu Inkasentowi na dostęp do bieżącej informacji o wodomierzach, rozliczeniach, jak również umożliwia dokonanie nowych operacji z odbiorcą.

Dzięki modułowi Mobilny Inkasent możemy na miejscu u Klienta:

  • sprawdzić podpięte do Klienta wodomierze, ich stany, daty poprzednich odczytów
  • sprawdzić w jakim miejscu w strukturze jest dany wodomierz, gdzie jest jego licznik główny
  • dokonać odczytu jednego lub kilku wodomierzy jednocześnie
  • wystawić i wydrukować fakturę VAT na odczytane zużycie z wybraną formą płatności
  • przyjąć gotówkę za bieżącą fakturę
  • sprawdzić zaległości i przyjąć gotówkę za zaległe faktury oraz wydrukować KP
  • wydrukować dzienny raport z odczytów, raport z zebranych wpłat itd.

Możliwość komentowania zablokowana.