Woda 7 – Księgowość

ksiega1

Brak przepisywania + Brak uzgodnień pomiędzy działami = Oszczędność czasu

Moduł Księgowość dostosowany został do przedsiębiorstw komunalnych i zakładów budżetowych!

To ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych, które umożliwia prowadzenie ksiąg w oparciu o plan kont, pozwala ewidencjonować dokumenty i sporządzać deklaracje oraz sprawozdania bieżące i okresowe.

Usprawnia codzienną pracę, zamykanie miesiąca czy roku obrachunkowego. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia księgowości, oferuje narzędzia, które automatyzują proces ewidencjonowania dokumentów oraz operacji gospodarczych.

Benefity:

  • sprawna i kompleksowa kontrola działalności firmy
  • automatyzacja procesów w firmie
  • możliwość szybkiej analizy danych finansowych firmy
  • gwarancja zgodności z wymogami ustawowymi
  • ciągłość zaksięgowanych informacji

Jednostki budżetowe

daje możliwość ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w oparciu o klasyfikacje budżetowe.

Oprócz prowadzenia księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości opisywane rozwiązanie daje możliwość przygotowywania planów wydatków i dochodów w oparciu o wspomniane klasyfikacje budżetowe, a następnie kontrolę zaangażowania środków budżetowych oraz kontrolę realizacji tych planów. Zgromadzone w systemie informacje są podstawą tworzenia sprawozdań wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów np.: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 itp.

Benefity:

  • pełna ewidencja dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowych wymagana od jednostek realizujących te dochody i wydatki
  • kontrola kwotowa i procentowa wykonania planów i zaangażowania
  • przyspieszenie oraz usprawnienie procesu księgowania dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości i wg klasyfikacji budżetowych
  • przyspieszenie oraz usprawnienie procesu kontroli przepływów pieniężnych wg klasyfikacji budżetowych
  • automatyzacja tworzenia sprawozdań budżetowych