Woda 7 – Windykacja

Moduł pomaga zorganizować i uporządkować procesy windykacyjne prowadzone przez przedsiębiorstwa.

Oprócz podstawowej kontroli należności pozwala również na zapanowanie nad niespłacanymi przeterminowanymi zaległościami.
Proces windykacji, jego złożoność i poszczególne etapy są zróżnicowane w zależności od przedsiębiorstwa.

Nasz moduł dostosuje się do tego.

Wspieramy windykację w następujących etapach:

  • Generowanie oraz drukowanie Ponagleń Zapłaty, Wezwań do Zapłaty, Przedsądowych Wezwań itp.

  • Automatyczne generowanie not odsetkowych

  • Przekazywanie spraw do kancelarii prawnych lub sądów, drukowanie dokumentacji, organizacja spraw windykacyjnych

  • Rejestrowanie nieprawomocnych oraz prawomocnych wyroków sądowych, kontrola

  • Przekazywanie egzekucji zasądzonych należności do postępowania komorniczego

  • Pilnowanie terminów, automatyczne ostrzeżenia, komunikaty, informacje…

windykacja
 

Wybierz Woda7 - my uruchomimy ją u ciebie.

Proponujemy darmową, nie zobowiązującą prezentację systemu.

Zadzwoń do nas 509-604-945 !